Νόμος 4325/15 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Κατάργηση θεσμού διαθεσιμότητας - Μεταφορά πιστώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται ο θεσμός της διαθεσιμότητας του Κεφαλαίου Ζ.2 του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) και των άρθρων 80, 81, 82, 90, 91 και 93 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του παρόντος, από τους τακτικούς προϋπολογισμούς των Υπουργείων (κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών) και αποκεντρωμένων διοικήσεων, μεταφέρεται μέρος των πιστώσεών τους που έχουν προβλεφθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω μεταβιβάσεων στον τακτικό προϋπολογισμό για δαπάνες αποδοχών του υπό μετακίνηση προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικής κάλυψης του υπό μετακίνηση προσωπικού που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 4 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.