Νόμος 4321/15 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Απορρόφηση της εταιρείας Παράκτιο Μέτωπο ανώνυμη εταιρεία από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ανώνυμη εταιρεία, που συνεστήθη με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 4146/2013, απορροφάται ως σύνολο ενεργητικού και παθητικού από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου και μεταφέρεται το σύνολο του προσωπικού από την επομένη της δημοσίευσης του παρόντος.

 

Με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της απορρόφησης του προηγούμενου εδαφίου.

 

2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, που συνεστήθη με την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν Δ6Α/1162069/ΕΞ/2011, κατ' επίκληση του άρθρου 14Β του νόμου 3429/2005 απορροφάται από τον φορέα της επομένης παραγράφου μετά την ίδρυσή του. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες της απορροφήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 214 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

3. Ο φορέας που πρόκειται να δημιουργηθεί θα έχει σκοπό την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Τα έσοδα που θα προκύπτουν θα αξιοποιούνται κυρίως για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και τη στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης, όπως ειδικότερα θα προβλέπεται στον ιδρυτικό του νόμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 214 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

4. Παρατείνεται η λειτουργία του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος έως τις 15-07-2015, ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εκκαθάριση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.