Νόμος 4314/14 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Οικονομικές αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαχείριση όλων των ζητημάτων οικονομικής φύσεως αρμοδιότητας των καταργούμενων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 4264/2014 Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης θα γίνεται από τις Διευθύνσεις Οικονομικού των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων ασφάλισης των επαγγελματιών πωλητών που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 78/1973 (ΦΕΚ 56/Α/1973).

 

2. Το ημερήσιο τέλος του άρθρου 7 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014), τα ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των καταργημένων Οργανισμών Λαϊκών Αγορών και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης, κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, που ανοίγεται ειδικά για το σκοπό αυτόν. Τα ποσά του προηγουμένου εδαφίου εγγράφονται σε ειδικό κωδικό ως έσοδο στον προϋπολογισμό των εν λόγω Περιφερειών και η διαχείριση τους γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.