Νόμος 4314/14 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 3419/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 3 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2012/17/ΕΕ, με το οποίο παρεμβάλλεται άρθρο 3Α στην Οδηγία 2009/101/ΕΚ)

 

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 3419/2005 προστίθεται περίπτωση ζ ως εξής:

 

}ζ) Θέτει υπόψη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ενωσης επικαιροποιημένες πληροφορίες που επεξηγούν τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας βάσει των οποίων τρίτα μέρη μπορούν να εμπιστεύονται, κατ' εφαρμογή των άρθρων 5 παράγραφος 9, 15 παράγραφοι 1 και 2 και 16 παράγραφοι 1 και 3, στοιχεία και παντός είδους πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2)α και 2)β.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.