Νόμος 4314/14 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Προστασία Δεδομένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 1 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2012/17/ΕΕ, με το οποίο παρεμβάλλεται άρθρο 11Α στην Οδηγία 1989/666/ΕΟΚ, άρθρο 2 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2012/17/ΕΕ, με το οποίο παρεμβάλλεται άρθρο 17Α στην Οδηγία 2005/56/ΕΚ και άρθρο 3 παράγραφος 5 της Οδηγίας 2012/17/ΕΕ, με το οποίο παρεμβάλλεται άρθρο 7Α στην Οδηγία 2009/101/ΕΚ)

 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος νόμου υπόκειται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 2472/1997 (Οδηγία 1995/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24-10-1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, EEL 281/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.