Νόμος 4314/14 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Δαπάνη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 3 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2012/17/ΕΕ, κατά το μέρος που με αυτό παρεμβάλλεται άρθρο 4Δ παράγραφος 6 στην Οδηγία 2009/101/ΕΚ)

 

1. Η Ελλάδα αναλαμβάνει τα έξοδα προσαρμογής του εθνικού της μητρώου, καθώς και τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας του.

 

2. Η δαπάνη προσαρμογής του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στο σύστημα διασύνδεσης μητρώων που απορρέει από τον παρόντα νόμο βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, που συνεπάγεται η λειτουργία του συστήματος διασύνδεσης μητρώων, βαρύνουν τον διαχειριστή του συστήματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.