Νόμος 4314/14 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Ειδική Υπηρεσία Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Υπηρεσία στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την ονομασία Ειδική Υπηρεσία Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα η οποία είναι ανεξάρτητη διοικητική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου και υπάγεται διοικητικά στον Ειδικό Γραμματέα Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα.

 

2. Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα δύναται να ανατίθεται η υλοποίηση Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής για τη χρηματοδότηση δράσεων βιώσιμων αναπτυξιακών επενδύσεων και υποδομών Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα στο πλαίσιο της χωρικής και αστικής ανάπτυξης. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας, διαχειρίζεται πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020, σύμφωνα με τα άρθρα 37-45 του Κανονισμού.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται η διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας σε μονάδες επιπέδου τμήματος Υπουργείου και οι αρμοδιότητες κάθε μίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.