Νόμος 4314/14 - Άρθρο 100

Άρθρο 100: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως ισχύει.

 

β. Η παράγραφος 1 της υποπαραγράφου ΣΤ.18 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

γ. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στο Κεφάλαιο Δ' του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.