Νόμος 4313/14 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Ρύθμιση θεμάτων οχημάτων δημόσιων υπεραστικών οδικών μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ή πράξης αποχαρακτηρισμού ή μεταβίβασης λεωφορείου δημόσιας χρήσης που ανήκει στην κυριότητα του νομικού προσώπου ΚΤΕΛ ΑΕ ή ΚΤΕΛ ή σε εταιρεία του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 588/1977, που είναι ενταγμένη σε τέτοιο φορέα, υπόχρεοι υποβολής ασφαλιστικής ενημερότητας, που ορίζει το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 (ΦΕΚ 316/Α/2005) είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών.

 

2. Η οριζόμενη στο τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998) προθεσμία παρατείνεται έως την 31-12-2016 για τις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.