Νόμος 4308/14 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Διάφορες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ανασυγκροτούνται συλλογικά όργανα των οποίων η, κατά τις κείμενες διατάξεις, συγκρότηση επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/2014).

 

2. α. Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) η φράση την 30-11-2014 αντικαθίσταται από τη φράση τη 19-12-2014.

 

β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005), όπως ισχύει, η φράση την 30-11-2014 αντικαθίσταται από τη φράση τη 19-12-2014.

 

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.