Νόμος 4305/14 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεων, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 112/2014 (ΦΕΚ 179/Α/2014) ήσαν εκκρεμή και των οποίων την αρμοδιότητα υλοποίησης είχε το Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, συνεχίζεται μέχρι τη διαδικαστική ολοκλήρωσή τους από το προβλεπόμενο στο άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 112/2014 Τμήμα Επιχειρησιακών / Κρατικών Ενισχύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.