Νόμος 4264/14 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις:

 

α) Τα άρθρα 33 έως 39 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013).

 

β) Το άρθρο 1, εκτός της παραγράφου 12, τα άρθρα 2, 5, 6, 7, οι υποπεριπτώσεις β)β' και γ)γ' της περίπτωσης α' του άρθρου 7Β, τα άρθρα , 7ΣΤ και του νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995).

 

γ) Τα άρθρα 11 και 14 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

δ) η περίπτωση 10 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 210 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

ε) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 51/2006 (ΦΕΚ 53/Α/2006).

 

στ) Το προεδρικό διάταγμα 254/2005 (ΦΕΚ 307/Α/2005).

 

ζ) To προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 489/1987 (ΦΕΚ 226/Α/1987).

 

η) To προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 115/2008 (ΦΕΚ 179/Α/2008).

 

θ) Το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 1023/1980 (ΦΕΚ 47/Α/1980).

 

ι) Η Κ1-3508/2011 (ΦΕΚ 3009/Β/2011) μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 36.

 

ι)α) H υποπαράγραφος Η3 του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013).

 

ι)β) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 58/2005 (ΦΕΚ 87/Α/2005).

 

ι)γ) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 85/2004 (ΦΕΚ 66/Α/2004).

 

ι)δ) Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.