Νόμος 4264/14 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εμπορίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατ' εξαίρεση, κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να δίδονται μία φορά το χρόνο, άδειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων σε αδειούχους υπαιθρίου εμπορίου, πλανόδιου ή στάσιμου, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 25 και της παραγράφου 2 του άρθρου 26 με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα με διάρκεια ισχύος μέχρι 4 μήνες και για συγκεκριμένη θέση, εφαρμοζομένων αναλόγως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 22. Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

2. Κατά τη διάρκεια εκθέσεων, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, μπορεί να δίδεται άδεια κατάληψης χώρου από τον οικείο Δήμο σε κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο την παροχή πρόχειρων γευμάτων κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 26, για ορισμένες ώρες και μόνο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Οι ημέρες δραστηριότητας των εν λόγω πωλητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερών της σχετικής εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση, εάν πρόκειται για ημερήσια εκδήλωση, επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται δύο ώρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και δύο ώρες μετά τη λήξη αυτής. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των καθορισμένων θέσεων, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων με ευθύνη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 93 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 60 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.