Νόμος 4262/14 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Ρυθμίσεις απλοποίησης της διαδικασίας ίδρυσης επιχείρησης και μεταβίβασης ακινήτου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση 15 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 (ΦΕΚ 316/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων, η οποία συνεισπράττεται με τις τρέχουσες εισφορές και είναι ίση με το 50% του ασφαλίστρου της 3ης ασφαλιστικής κατηγορίας.}

 

2. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στους εταίρους, όπου απαιτείται.}

 

β. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α του νόμου 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στους εταίρους, όπου απαιτείται.}

 

γ. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στους εταίρους, όπου απαιτείται.}

 

δ. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στους εταίρους, όπου απαιτείται.}

 

3. Η παράγραφος 18 του άρθρου 24 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993) καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.