Νόμος 4257/14 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 225 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης, αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν:

 

α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και

γ) λήψη δανείων.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 226 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία 2 μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.