Νόμος 4250/14 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Κατάργηση νομικών προσώπων χωρίς μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Ο Γέρος του Μοριά, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Τρίπολη, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 3177/2003 (ΦΕΚ 209/Α/2003) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταργείται.

 

2. Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα το Μεσολόγγι, η οποία συνεστήθη με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 3113/2003 (ΦΕΚ 42/Α/2003) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταργείται.

 

3. Το Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 9 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων καταργείται.

 

4. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογία Ανώνυμη Εταιρεία, με έδρα την Αθήνα, η οποία συνεστήθη με το άρθρο 10 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.