Νόμος 4238/14 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Θεσμική διασύνδεση Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών - Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Στις συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών, όταν συζητούνται θέματα του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας, συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή ο αναπληρωτής του.}

 

Το ένα από τα μέλη, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόμου 3918/2011, προέρχεται από τα μέλη του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α/2019).

 

2. Η παράγραφος Α' του άρθρου 18 του νόμου 4213/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Α) Τα Νοσοκομεία που απαρτίζουν τα παρακάτω ενιαία και αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου:

 

{Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ - Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου, Γενικό Νοσοκομείο Σάμου Άγιος Παντελεήμων, Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Ικαρίας, Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, Γενικό Νοσοκομείο Σύρου Βαρδάκειο και Πρώιο, Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νάξου και Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ - Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης επανακτούν την αυτοτέλειά τους και επανέρχονται σε καθεστώς μεταξύ τους διασύνδεσης, ως αυτό ίσχυε μέχρι και 31-12-2012. Μέχρι το διορισμό κοινού Διοικητή και ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης τις αρμοδιότητές τους ασκούν ο Διοικητής και το Διοικητικό τους Συμβούλιο.}

 

Οι υπ' αριθμούς οίκοθεν Υ4Α/123883/2012 (ΦΕΚ 3499/Β/2012), Υ4Α/123898/2012 (ΦΕΚ 3499/Β/2012), Υ4Α/123814/2012 (ΦΕΚ 3486/Β/2012), Υ4Α/123903/2012 (ΦΕΚ 3499/Β/2012) και Υ4Α/123913/2012 (ΦΕΚ 3515/Β/2012) αποφάσεις παύουν να ισχύουν. Όλες οι ισχύουσες διατάξεις περί διασύνδεσης εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή και για τα ως άνω νοσοκομεία που με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τίθενται σε καθεστώς διασύνδεσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.