Νόμος 4223/13 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Συμπλήρωση διατάξεων πρώτου μέρους Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πρώτο μέρος των γενικών διατάξεων του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) τροποποιείται ως εξής:

 

1. Στην περίπτωση δ' του άρθρου 2 του νόμου 4172/2013 οι λέξεις ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας διαγράφονται.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις 365 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 4172/2013 προστίθενται οι λέξεις μέσω μόνιμης εγκατάστασης, στην περίπτωση θ' οι λέξεις η συναλλαγή πραγματοποιείται στην ημεδαπή ή διαγράφονται και στις περιπτώσεις ι)β' και ι)γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 μετά τη λέξη από προστίθεται η λέξη φορολογικό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.