Νόμος 4210/13 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) και η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004), που αντικατέστησε την πρώτη, καταργούνται.

 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) και η παράγραφος 2)α του άρθρου δεύτερου του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999), η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004) και η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004), που αντικατέστησαν ή συμπλήρωσαν την πρώτη, καταργούνται.

 

3. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) καταργούνται.

 

4. Η παράγραφος 12 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) και η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004), που αντικατέστησε την πρώτη, καταργούνται.

 

5. Η παράγραφος 13 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) και η παράγραφος 2)β του άρθρου δεύτερου του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) και η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004), που αντικατέστησαν την πρώτη, καταργούνται.

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004) καταργείται.

 

Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρχίζει η ισχύς του παρόντος άρθρου και παύουν να ισχύουν όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των 8 Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας, καθώς και εκείνες που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων.

 

Αιτήσεις για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης, οι οποίες έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν για εξέταση στις Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας, καθώς και οι σχετικές αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής, διαβιβάζονται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.