Νόμος 4208/13 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), οι τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), εφόσον εξέπεμπαν τηλεοπτικό πρόγραμμα στις 31-08-2013, συμβάλλονται με νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την ψηφιακή εκπομπή του προγράμματός τους, μέχρι τη χορήγηση αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής όπως προβλέπεται από το νόμο 3592/2007, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-12-2014, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του νόμου 4038/2012. Η ψηφιακή εκπομπή του προγράμματός τους υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του νόμου 3592/2007.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου έκτου του νόμου 4279/2014 (ΦΕΚ 158/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.