Νόμος 4182/13 - Άρθρο 99

Άρθρο 99


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Τα εδάφια ί έως iv της περίπτωσης α' της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), την παράγραφο 3 του άρθρου 62 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) και την παράγραφο 27 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{ί. Οι ειδικευόμενοι ιατροί σε όλες τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις 7 ενεργές εφημερίες κάθε μήνα.

 

ii. Στη Γ' ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Διευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις 7 εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι 5 ενεργές εφημερίες και μέχρι 2 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις 11 εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι 7 ενεργές εφημερίες και μέχρι 4 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές,

 

iii. Στη Β' ζώνη οι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις 7 εφημερίες, από τις οποίες οι Συντονιστές Διευθυντές και Διευθυντές λαμβάνουν μέχρι 4 ενεργές εφημερίες και μέχρι 3 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές και οι υπόλοιποι ειδικευμένοι 7 εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι 5 ενεργές εφημερίες και μέχρι 2 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές,

 

iv. Στην Α' ζώνη οι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις 6 εφημερίες, από τις οποίες οι Διευθυντές λαμβάνουν μέχρι 3 ενεργές εφημερίες και μέχρι 3 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές και οι υπόλοιποι ειδικευμένοι 6 εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι 4 ενεργές εφημερίες και μέχρι 2 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές.

 

Για τους Συντονιστές Διευθυντές της Α' ζώνης ισχύει το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 3754/2009. Οι ειδικευμένοι ιατροί όλων των βαθμίδων ανεξαρτήτως ζώνης, πραγματοποιούν τόσες εφημερίες, ενεργές ή μεικτές ή ετοιμότητας τις καθημερινές ή μη, όσες απαιτούν οι ανάγκες του τμήματος τους και έως το ποσό της ανώτατης αποζημίωσης, όπως αυτό ορίστηκε στα εδάφια ii έως iv.}

 

β. Μικτές εφημερίες ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας και Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και πανεπιστημιακών που πραγματοποιήθηκαν από 01-01-2013 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δύνανται να αποζημιωθούν κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων διατάξεων υπό την προϋπόθεση, ότι η σχετική δαπάνη ευρίσκεται εντός των ορίων των πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί ανά νοσηλευτικό ίδρυμα από το Υπουργείο Υγείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.