Νόμος 4180/13 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1)γ, όπως αυτή προστέθηκε στο άρθρο 2 του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 86/Α/2013), αντικαθίσταται από 01-08-2013 ως εξής:

 

{Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής υποχρεούται για τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στο ως άνω οριστικοποιημένο αρχείο, να ελέγχει τις αποδοχές που αποστέλλει η εκκαθαρίζουσα αρχή και να τις συγκρίνει με τις αντίστοιχες της προηγούμενης μισθολογικής περιόδου από εκείνη κατά την οποία ετέθησαν σε διαθεσιμότητα ή αργία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.