Νόμος 4161/13 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του νόμου 4065/2012 (ΦΕΚ 77/Α/2012), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α. Ο έλεγχος της Επιτροπής ολοκληρώνεται μέχρι την 30-06-2014.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για το έτος πρώτης εφαρμογής του νόμου 4065/2012, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρεκτείνεται μέχρι και την 30-09-2013.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.