Νόμος 4161/13

Ν4161/2013: Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο νόμο 3869/2010 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4161/2013: Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο νόμο 3869/2010 και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 143/Α/2013), 14-06-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις παροχής του προγράμματος διευκόλυνσης

Άρθρο 3: Διαδικασία - περιεχόμενο αίτησης

Άρθρο 4: Επεξεργασία της αίτησης

Άρθρο 5: Περιεχόμενο της σύμβασης παροχής του προγράμματος διευκόλυνσης

Άρθρο 6: Αναστολή καταγγελιών και ατομικών διώξεων

Άρθρο 7: Καθήκον ειλικρινούς ενημέρωσης

Άρθρο 8: Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Άρθρο 9: Καταγγελία και ολοκλήρωση του προγράμματος διευκόλυνσης

Άρθρο 10: Δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα διευκόλυνσης

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποιήσεις του νόμου 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/2010)

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 13-06-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.