Νόμος 4161/13 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ειδικά για τη χρήση που έληξε στις 31-12-2012, οι προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 25 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920), στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3190/1955 (ΦΕΚ 91/Α/1955) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 69 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρατείνονται μέχρι τις 31-07-2013.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.