Νόμος 4147/13 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ποσοστό ΣΑΤΑ για το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιείται η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004) Πόροι του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ ως εξής:

 

{β) Ποσοστό έως 25% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) παράγραφος 1.α, που διατίθενται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ). Το ακριβές ποσοστό θα καθορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012). Το ύψος του ποσοστού θα καθορίζεται κάθε φορά με κριτήριο τις ανάγκες του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.