Νόμος 4109/13 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα

 

β) Υπηρεσία Διοίκησης

 

γ) Υπηρεσία Προγραμματισμού

 

δ) Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων

 

ε) Τομείς:

 

ε)α) Τομέας Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας

ε)β) Τομέας Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ε)γ) Τομέας Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Μακεδονίας και Θράκης

ε)δ) Τομέας Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

ε)ε) Τομέας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας

ε)στ) Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος

ε)ζ) Τομέας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

ε)η) Τομέας Τουρισμού και Ναυτιλίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.