Νόμος 4071/12 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Προσωρινή ανεργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά το διάστημα ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 31 παράγραφος 4 του παρόντος Κεφαλαίου, επιτρέπεται στον κάτοχο Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναζητεί και να αναλαμβάνει απασχόληση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32.

 

2. Ο κάτοχος Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να παραμένει στη Χώρα έως τη χορήγηση ή την απόρριψη της απαιτούμενης έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1. Με την υποβολή της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2 τερματίζεται αυτόματα το διάστημα ανεργίας.

 

3. Ο κάτοχος Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούται να δηλώσει, εντός διμήνου, την έναρξη της περιόδου ανεργίας στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του νόμου 3386/2005 όπως αυτό ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.