Νόμος 4070/12 - Άρθρο 89

Άρθρο 89: Χαρακτηριστικά αυτοκινήτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης ΤΑΞΙ - Όργανα και Εξαρτήματα - Εξωτερικές ενδείξεις - Αντικατάσταση επιβατηγών δημόσιας χρήσης. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ - Διαφήμιση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την κυκλοφορία επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ΤΑΞΙ απαιτείται αυτά:

 

α. Να διαθέτουν τουλάχιστον 4 κύριες πόρτες.

 

β. Να διαθέτουν 5 θέσεις, της θέσης του οδηγού περιλαμβανομένης.

 

γ. Να διαθέτουν σύστημα κλιματισμού.

 

δ. τα βενζινοκίνητα να έχουν κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.550 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.450 κυβικά εκατοστά και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα και τα φυσικού αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω, τα αμιγώς ηλεκτρικά να έχουν ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον 50 kW και μπαταρία χωρητικότητας τουλάχιστον 30 kWh, μπορούν δε να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους.

 

ε. Να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών σε ειδικό για το σκοπό αυτόν χώρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 

2. Τα επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα ΤΑΞΙ φέρουν τα παρακάτω:

 

α. Ταξίμετρο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 90, σε εμφανές μέρος του οχήματος.

 

β. Οδηγό δρόμων, πλατειών και χάρτη της περιοχής λειτουργίας.

 

γ. Πινακίδα αναρτημένη σε εμφανές μέρος του οχήματος με τα στοιχεία του αυτοκινήτου, του οδηγού, τα τιμολόγια που ισχύουν, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και την ειδική άδεια του οδηγού επιβατηγού δημόσιας χρήσης.

 

δ. Κανονισμό λειτουργίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ΤΑΞΙ.

 

3. α. Απαγορεύεται η ύπαρξη σχάρας, μπαγκαζιέρας οροφής, κοτσαδόρων και οποιουδήποτε άλλου εξαρτήματος ή συσκευής, εσωτερικά και εξωτερικά του αυτοκινήτου, που δεν προβλέπονται από τους κανονισμούς λειτουργίας των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται:

 

Ι. Οι συσκευές αναπαραγωγής ήχου ή / και εικόνας.

 

ΙΙ. Οι συσκευές ραδιοεπικοινωνίας εφόσον έχει δοθεί αρμοδίως άδεια λειτουργίας τους.

 

ΙΙΙ. Συσκευές για τις οποίες χορηγείται έγκριση με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

β. Οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, των Κανονισμών λειτουργίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης και των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 243/1987 και [ΠΔ] 244/1987, όπως εκάστοτε ισχύουν, έχουν εφαρμογή για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ανωτέρω.

 

4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορικών διαφημίσεων στα επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα ΤΑΞΙ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, το είδος και ο τρόπος της διαφήμισης, τα σημεία, εξωτερικά ή εσωτερικά, όπου επιτρέπεται η αναγραφή των διαφημίσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

5. α. Όσα επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα ΤΑΞΙ έχουν έδρα τις ενιαίες διοικητικές μονάδες των υποπεριπτώσεων α)α' και β)β' της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του άρθρου 83, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση 15 ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά και με τη συμπλήρωση 18 ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής 1.950 κυβικά εκατοστά και άνω.

 

β. Όσα επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα ΤΑΞΙ έχουν έδρα εκτός των ενιαίων διοικητικών μονάδων της ανωτέρω περιπτώσεως α' της παρούσας παραγράφου, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση 20 ετών. Τα επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που έχουν έδρα διοικητικές μονάδες με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση 24 ετών.

 

γ. Τα όρια απόσυρσης υπολογίζονται για αυτά που ταξινομήθηκαν ως καινουργή από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους και για όσα ταξινομήθηκαν ως μεταχειρισμένα από το έτος κατασκευής τους, αυτού μη συνυπολογιζομένου.

 

δ. Τα Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούρια κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 104 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013), με την παράγραφο 6 του άρθρου 31 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014). Για αναστολή παραγράφων α και β βλέπε παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.