Νόμος 4568/18 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Ρυθμίσεις Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. τα βενζινοκίνητα να έχουν κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.550 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.450 κυβικά εκατοστά και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα και τα φυσικού αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω, τα αμιγώς ηλεκτρικά να έχουν ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον 50 kW και μπαταρία χωρητικότητας τουλάχιστον 30 kWh, μπορούν δε να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους.}

 

2. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Να έχουν ενιαίο χρωματισμό σε ολόκληρη την Επικράτεια, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικά για την υποκατηγορία ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ επιτρέπεται να διατηρήσουν το λευκό χρώμα, που ορίστηκε με το άρθρο 3 της με αριθμό 21336/462/1997 (ΦΕΚ 623/Β/1997) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων για τη μεταφορά Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΕΔΧ-ΑΜΕΑ), προδιαγραφές ειδικού σήματος και άλλες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997), εφόσον υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διατήρηση του λευκού χρώματος, στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, εντός 1 μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.