Νόμος 4070/12 - Άρθρο 83

Άρθρο 83: Έννοια έδρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα, η έδρα αποτελεί τη διοικητική μονάδα ή την ενιαία διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

 

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:

 

α) Ως έδρες - διοικητικές μονάδες νοούνται τα τοπικά διαμερίσματα που καθορίστηκαν με το νόμο 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006).

 

β) Ως έδρες - ενιαίες διοικητικές μονάδες νοούνται:

 

α)α) η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, όπως συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010),

 

β)β) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην των Δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος, όπως συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίζονται οι έδρες οι οποίες μπορούν να προκύπτουν από συνένωση υφιστάμενων όμορων εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας ή η διατήρηση των εδρών ως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

4. Έδρες - διοικητικές μονάδες της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 1 του άρθρου 84 οι οποίες, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 83, συνενώνονται ή έχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ήδη συνενωθεί, δεν επιτρέπεται να διασπασθούν και να επανέλθουν στην πρότερη της συνένωσης κατάσταση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.