Νόμος 4070/12 - Άρθρο 120

Άρθρο 120


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στη διάταξη της παραγράφου 7, υποπαράγραφος β' του άρθρου 37 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 1 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011) προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο στ)στ' ως εξής:

 

{στ)στ) των κλάδων:

 

i) Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,

ii) Τεχνικών Υπαλλήλων - Σχεδιαστών,

iii) Τεχνιτών Μηχανοστασίων - Εργοστασίων,

iv) Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών,

v) Χειριστών Μηχανημάτων Γραμμής & Έργων και

vi) Τεχνιτών Γραμμής, του προσωπικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

Η διάταξη αυτή ισχύει για τους εργαζόμενους στην ανωτέρω εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 1 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011), παρείχαν την εργασία τους στο αντικείμενο του κλάδου στον οποίο ανήκουν, που διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.