Νόμος 4053/12 - Άρθρο 37

Άρθρο 37


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 14 του νόμου 3592/2007 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 8 ως εξής:

 

{8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μπορεί κατά περίπτωση να καθορίζονται ημερομηνίες διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία από τα επιτρεπτά κέντρα ψηφιακής εκπομπής που προβλέπονται στο Παράρτημα V της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 21161/2008 (ΦΕΚ 1680/Α/2008), όπως ισχύει, ή στην προβλεπόμενη απόφαση της παραγράφου 12 του άρθρου 13 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.