Νόμος 4030/11 - Άρθρο 46

Άρθρο 46


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Στην αρμοδιότητα του πολεοδομικού γραφείου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ανήκει η έκδοση και αναθεώρηση αδειών δόμησης, ο έλεγχος μελετών για την έκδοσή τους, καθώς και συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές αρμοδιότητες για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, που αναφέρονται στην περίπτωση β' της προηγούμενης παραγράφου. Το πολεοδομικό γραφείο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κοινοποιεί την άδεια δόμησης και αντίγραφα του φακέλου της, καθώς και την ταυτότητα του κτιρίου, μετά την έναρξη ισχύος της, στην αρμόδια υπηρεσία Δόμησης του Δήμου.}

 

2. Ο έλεγχος των κατασκευών, στις οποίες αφορούν οι παραπάνω άδειες, διενεργείται από τους Ελεγκτές Δόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

 

3. Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.