Νόμος 4025/11 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την πρώτη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του παρόντος: α) Οι τρεις Υπεύθυνοι για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας ορίζονται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μεταξύ των πέντε Υπεύθυνων για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας Κέντρων Υγείας, οι οποίοι έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης των συγκεκριμένων καθηκόντων, β) Ο εκπρόσωπος του προσωπικού, πλην ιατρών, ορίζεται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μεταξύ του προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με Α' βαθμό, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων αρμοδιότητας τους.

 

2. Στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία, μέχρι την επιλογή του Συντονιστή Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος, ως υπεύθυνος για το συνολικό συντονισμό του τμήματος ή της μονάδας ορίζεται ο Συντονιστής Διευθυντής του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών νοσοκομείου (εξαιρουμένων των ψυχιατρικών) ή, εφόσον δεν υπάρχει, ο αρχαιότερος Διευθυντής τμήματος ή μονάδας, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 37 του νόμου 2519/1997. Κατά τη διαδικασία επιλογής κριτήριο αποτελεί η αρχαιότητα.

 

3. Η ισχύς των προβλεπομένων στην παράγραφο 28 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.