Νόμος 4025/11 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη με τις ρυθμίσεις του καταργείται.

 

2. Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις: Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) και το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010).

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α/1991) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.