Νόμος 3905/10 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Γνωμοδοτική Επιτροπή Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Συστήνεται η Γνωμοδοτική Επιτροπή Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης, που προβλέπεται στο άρθρο 25 του νόμου 1158/1981 (ΦΕΚ 127/Α/1981), αποτελούμενη από πέντε πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους ειδικευμένα σε θέματα κινηματογραφίας - τηλεόρασης. Χρέη εισηγητή χωρίς ψήφο ασκεί ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης της ίδιας Διεύθυνσης. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού με διετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας της με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της οικείας Διεύθυνσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.