Νόμος 3897/10 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης Βυτιοφόρο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 5)γ του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης Βυτιοφόρων αυτοκινήτων που δύναται να έχουν στη κατοχή τους οι εταιρείες που διαθέτουν άδεια εμπορίας και ιδίως:

 

α)α) οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας,

 

β)β) οι όροι και οι περιορισμοί ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με τις Άδειες κυκλοφορίας,

 

γ)γ) η διαδικασία έκδοσης των αδειών,

 

δ)δ) οι αρμόδιες για την έκδοση αρχές και τα υποβαλλόμενα ενώπιον τους δικαιολογητικά,

 

ε)ε) τα απαραίτητα στοιχεία κάθε άδειας και ο χρόνος διάρκειας αυτής,

 

στ)στ) οι επιβαλλόμενες σε περίπτωση παραβίασης κατ' ανώτατο και κατώτατο όριο διοικητικές κυρώσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991) και του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006) και

 

ζ)ζ) οι μεταβατικές ρυθμίσεις για της ήδη διαθέτουσες Άδειες κυκλοφορίας εταιρείες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.