Νόμος 3883/10 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Προέλευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Σώμα των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούν:

 

α. Οι απόφοιτοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

β. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου:

 

(1) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές αποφοίτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών.

(2) Οι Μόνιμοι εξ Εφέδρων.

(3) Οι Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ' Απονομή και οι αντίστοιχοι μονιμοποιούμενοι.

(4) Οι κατατασσόμενοι με διαγωνισμό.

(5) Οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 445/1974 (ΦΕΚ 160/Α/1974) και του νόμου [Ν] 705/1977 (ΦΕΚ 279/Α/1977).

(6) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους Υπαξιωματικούς, που μετατάσσονται στο Σώμα, ως απόφοιτοι Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

(7) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές που έχουν μεταταγεί στο Σώμα των Μόνιμων Υπαξιωματικών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9.

(8) Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας της περίπτωσης ι)α' του άρθρου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.