Νόμος 3883/10 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τις ανάγκες ερμηνείας του παρόντος νόμου:

 

α. Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) είναι ο Στρατός Ξηράς (ΣΞ), το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) και η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ).

 

β. Αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων είναι οι Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ).

 

γ. Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) είναι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).

 

δ. Οι βαθμοί των Αξιωματικών και η μεταξύ τους αντιστοιχία μεταξύ των Κλάδων των ενόπλων δυνάμεων είναι κατά ιεραρχική σειρά εξέλιξης οι ακόλουθοι:

 

Στρατός Ξηράς

Πολεμικό Ναυτικό

Πολεμική Αεροπορία

Κατώτεροι Αξιωματικοί

Ανθυπολοχαγός

Σημαιοφόρος

Ανθυποσμηναγός

Υπολοχαγός

Ανθυποπλοίαρχος

Υποσμηναγός

Λοχαγός

Υποπλοίαρχος

Σμηναγός

Ανώτεροι Αξιωματικοί

Ταγματάρχης

Πλωτάρχης

Επισμηναγός

Αντισυνταγματάρχης

Αντιπλοίαρχος

Αντισμήναρχος

Συνταγματάρχης

Πλοίαρχος

Σμήναρχος

Ανώτατοι Αξιωματικοί

Ταξίαρχος

Αρχιπλοίαρχος

Ταξίαρχος

Υποστράτηγος

Υποναύαρχος

Υποπτέραρχος

Αντιστράτηγος

Αντιναύαρχος

Αντιπτέραρχος

Στρατηγός

Ναύαρχος

Πτέραρχος

 

ε. Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), εκτός της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) και της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), νοούνται και η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ).

 

στ. Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) είναι η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), η Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) και η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ).

 

ζ. Καταληκτικός βαθμός είναι ο ανώτατος βαθμός στον οποίο είναι δυνατή η εν ενεργεία προαγωγή του Αξιωματικού υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.

 

η. Μόνιμοι εξ Εφέδρων είναι οι αποστρατευθέντες μόνιμοι Αξιωματικοί που έχουν ανακληθεί από την εφεδρεία στην ενέργεια.

 

θ. Έφεδροι εξ Εφέδρων και Έφεδροι εξ Απονομής είναι οι Αξιωματικοί του άρθρου 53 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 833/1937 (ΦΕΚ 351/Α/1937), καθώς και αυτοί που περιγράφονται στο άρθρο 39 του παρόντος νόμου, στους οποίους για ειδικούς λόγους έχει απονεμηθεί βαθμός Αξιωματικού και υπηρετούν ως τέτοιοι στις ένοπλες δυνάμεις.

 

ι. Κατατασσόμενοι με διαγωνισμό είναι οι Αξιωματικοί που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό που έχει διενεργηθεί από τα Γενικά Επιτελεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στους οποίους απονέμεται βαθμός Αξιωματικού.

 

ι)α. Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) είναι οι στρατιωτικοί των νόμων [Ν] 1848/1989 (ΦΕΚ 112/Α/1989) και [Ν] 1513/1985 (ΦΕΚ 12/Α/1985).

 

ι)β. Τοποθέτηση είναι η αρχική ένταξη του στελέχους των ενόπλων δυνάμεων σε οργανική θέση αμέσως μετά την ονομασία του ή την κατάταξη του μετά από διαγωνισμό, η ανάληψη υπηρεσίας στις μονάδες ή υπηρεσίες μετά την εξάλειψη των λόγων για τους οποίους βρισκόταν εκτός οργανικής δύναμης, καθώς και η ανάληψη υπηρεσίας σε μονάδες ή υπηρεσίες μετά την ανάκληση του στην ενέργεια από την εφεδρεία.

 

ι)γ. Μετάθεση είναι η μετακίνηση του στελέχους των ενόπλων δυνάμεων από τη θέση στην οποία υπηρετεί σε θέση διαφορετικής μονάδας ή υπηρεσίας προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

 

ι)δ. Απόσπαση είναι η προσωρινή απομάκρυνση στελέχους των ενόπλων δυνάμεων από τη θέση στην οποία υπηρετεί και η συνακόλουθη διάθεση του σε διαφορετική θέση προς κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

 

ι)ε. Τόπος Προτίμησης στελεχών των ενόπλων δυνάμεων θεωρείται ο δήμος της επιλογής τους, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα στρατιωτικής υπηρεσίας των ενόπλων δυνάμεων και περιλαμβάνεται μεταξύ των κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων:

 

(1) Του τόπου γέννησης ή πολιτογράφησης ή εγγραφής στα δημοτολόγια των ίδιων ή των συζύγων τους.

(2) Του τόπου στον οποίο υπηρετούν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους.

(3) Του τόπου στον οποίο έχουν ιδιόκτητη κατοικία οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή διαμένουν οι γονείς τους ή οι γονείς των συζύγων τους και

(4) Του τόπου επιθυμίας επιχειρησιακής αξιοποίησης τους.

 

ι)στ. Ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) νοούνται τα ιδρύματα ανώτατης Εκπαίδευσης πανεπιστημιακού τομέα που αναφέρονται στην υποπερίπτωση α)α) της παραγράφου 1)α του άρθρου 2 του νόμου 3549/2007 (ΦΕΚ 69/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.