Νόμος 3549/07

Ν3549/2007: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3549/2007: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, (ΦΕΚ 69/Α/2007), 20-03-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές Αρχές

 

Άρθρο 2: Διάρθρωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 3: Ακαδημαϊκές ελευθερίες και ακαδημαϊκό άσυλο

 

Κεφάλαιο Β: Αυτοδιοίκηση - Οικονομική διαχείριση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

Άρθρο 4: Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 5: Ακαδημαϊκός - Αναπτυξιακός προγραμματισμός

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα διοικητικής οργάνωσης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

Άρθρο 8: Εκλογή αρχών διοίκησης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Τμημάτων

Άρθρο 9: Αναδιάρθρωση και δημιουργία Σχολών και Τμημάτων

Άρθρο 10: Γενική αρμοδιότητα Τμημάτων

Άρθρο 11: Επιτροπή Δεοντολογίας

 

Κεφάλαιο Δ: Προπτυχιακές σπουδές

 

Άρθρο 14: Ανώτατη διάρκεια φοίτησης - Τριμελείς εξεταστικές επιτροπές

Άρθρο 15: Δωρεάν διανομή συγγραμμάτων - Βιβλιοθήκες

Άρθρο 18: Διαφάνεια - Δημοσιότητα

Άρθρο 19: Κοινωνική λογοδοσία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

Κεφάλαιο Ε: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης ειδικής σύνθεσης

Άρθρο 22: Συλλογική έκφραση - εκπροσώπηση στα Πανεπιστήμια

Άρθρο 23: Γνωστικά αντικείμενα και προκηρύξεις θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 24: Εισηγητικές επιτροπές και εκλεκτορικά σώματα

Άρθρο 26: Καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Μεταβατικές - τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 29: Τελικές ρυθμίσεις - Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-03-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.