Νόμος 3867/10

Ν3867/2010: Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3867/2010: Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, (ΦΕΚ 128/Α/2010), 03-08-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης

 

Άρθρο 1: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης

 

Κεφάλαιο Β: Εγγυητικό κεφάλαιο ιδιωτικής ασφάλισης ζωής

 

Κεφάλαιο Γ: Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

 

Άρθρο 14: Ορισμός, Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3371/2005

 

Κεφάλαιο Δ: Άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 20: Σύσταση Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας

Άρθρο 21: Αποτίμηση ομολόγων από ασφαλιστικές εταιρίες και άλλα ειδικά θέματα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Άρθρο 22: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 47 του νόμου 3220/2004

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και ειδικών θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις θεμάτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Άρθρο 26: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1667/1986

Άρθρο 27: Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-07-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.