Νόμος 3775/09

Ν3775/2009: Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3775/2009: Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 122/Α/2009), 21-07-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση κώδικα φορολογίας εισοδήματος και λοιπές φορολογικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Διόρθωση κερδών σε περίπτωση διαπίστωσης τιμολογιακών αποκλίσεων

Άρθρο 2: Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών διασυνοριακών συναλλαγών

Άρθρο 3: Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων

Άρθρο 4: Φορολογικό απόρρητο

Άρθρο 5: Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Άρθρο 6: Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Άρθρο 7: Ενιαίο Τέλος Ακινήτων

Άρθρο 8: Έκπτωση δωρεών προς το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

 

Κεφάλαιο Β: Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης (fast track)

 

Άρθρο 9: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 10: Διυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων

Άρθρο 11: Αρμοδιότητα της Invest in Greece Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 12: Υποβολή αιτήσεων ένταξης στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης

Άρθρο 13: Υποβολή δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και έκδοση αδειών

Άρθρο 14: Σύμβουλοι

 

Κεφάλαιο Γ: Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/14/ΕΚ σχετικά με το ταμείο εγγύησης καταθέσεων και επενδύσεων

 

Άρθρο 15: Τροποποίηση του άρθρου 13 του νόμου 3746/2009

Άρθρο 16: Τροποποίηση του άρθρου 14 του νόμου 3746/2009

Άρθρο 17: Τροποποίηση του άρθρου 26 του νόμου 3746/2009

 

Κεφάλαιο Δ

 

Κεφάλαιο Ε: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 22: Θέματα της Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 23: Εγγυοδοσία Ελληνικού Δημοσίου για αγορά κατοικίας και επαγγελματικής στέγης

Άρθρο 24: Θέματα Ταμείων Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού

Άρθρο 25: Θέματα Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 31: Τροποποίηση του άρθρου 53 του νόμου 3283/2004

Άρθρο 33: Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας

Άρθρο 35: Φορολογία κερδών από λαχεία, τηλεοπτικά έπαθλα κ.λ.π.

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 43: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-07-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.