Νόμος 3762/09 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση Τμημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) συνιστώνται τα παρακάτω τοπικά Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης:

 

Α) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα, που υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Β) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Σχηματαρίου με έδρα το Σχηματάρι, που υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Στερεάς Ελλάδος.

Γ) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης με έδρα το Δήμο Θέρμης, που υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Κεντρικής Μακεδονίας.

Δ) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αμαρουσίου με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου, που υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών.

Ε) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αιγάλεω με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αιγάλεω, που υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών.

 

Η καθ' ύλην αρμοδιότητα των Τμημάτων αυτών είναι αυτή που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 136/1999 Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) (ΦΕΚ 134/Α/1999). Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των παραπάνω συνιστώμενων Τμημάτων.

 

2. Συνιστάται Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και από τα τοπικά Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ρόδου, με έδρα τη Ρόδο

Β) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κω, με έδρα την Κω

Γ) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Καλύμνου, με έδρα την Κάλυμνο

Δ) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Καρπάθου, με έδρα την Κάρπαθο.

 

3. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη Σύρου, μετονομάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Κυκλάδων και συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και από τα τοπικά Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Σύρου, με έδρα την Ερμούπολη

Β) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Νάξου, με έδρα τη Νάξο

Γ) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Άνδρου, με έδρα την Άνδρο

Δ) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Θήρας, με έδρα τη Σαντορίνη

Ε) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Μήλου, με έδρα τη Μήλο.

 

Η παράγραφος ΙΑ του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 136/1999 Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) καταργείται.

 

4. Η καθ' ύλην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Κοινωνικής Επιθεώρησης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων είναι αυτή που καθορίζεται στο άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 136/1999 Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Η κατά τόπον αρμοδιότητα των υπαγόμενων σε αυτές Τμημάτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

5. Για τη στελέχωση των υφιστάμενων και των συνισταμένων με τον παρόντα νόμο Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) μέρος από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού, όπως αυτές έχουν προβλεφθεί με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 136/1999, μετατρέπονται ως ακολούθως:

 

Α) 56 θέσεις ΠΕ Διοικητικοί

Β) 3 θέσεις ΠΕ Ναυπηγοί

Γ) 2 θέσεις ΤΕ Ναυπηγοί

Δ) 15 θέσεις ΠΕ Ιατροί

Ε) 11 θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΣΤ) 5 θέσεις ΔΕ Τεχνικοί

Ζ) 8 θέσεις ΔΕ Οδηγοί.

 

Οι κατά τα ανωτέρω μετατρεπόμενες θέσεις προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με όμοια απόφαση κατανέμονται στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας οι ανωτέρω θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τις ανάγκες του Σώματος. Μέχρι να τεθούν σε λειτουργία τα νέα τμήματα, οι κενές οργανικές θέσεις θα καλύπτονται σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 136/1999 και με το άρθρο 4 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 33 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.