Νόμος 3762/09 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ανακατανομή κενών θέσεων στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 136/1999 (ΦΕΚ 134/Α/1999) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μπορεί να γίνει ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε υφιστάμενους κλάδους προσωπικού της ίδιας ή άλλης κατηγορίας για ειδικότητες που κρίνονται απαραίτητες.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 136/1999 (ΦΕΚ 134/Α/1999) προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μπορεί να γίνει ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κατά υπηρεσίες, όπου κρίνεται απαραίτητο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.