Νόμος 3698/08 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του νόμου 3614/2007 καταργείται.

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του νόμου 3614/2007 Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιεία καταργείται.

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Οι δαπάνες από το Έγγραφο Προγραμματισμού για την Αγροτική Ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας μπορούν να καλυφθούν από κοινοτική χρηματοδότηση μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί ή πιστοποιηθεί από Διαπιστευμένο Οργανισμό Πληρωμών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.