Νόμος 3689/08 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Σύμβουλος Επιμόρφωσης για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τοποθετείται ως Σύμβουλος Επιμόρφωσης για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο το ευρωπαϊκό δίκαιο.

 

2. Καθήκοντα του Συμβούλου Επιμόρφωσης είναι: α) Να παρακολουθεί το νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομολογία των δικαστηρίων της, όπως και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και να ενημερώνει για αυτά τους δικαστικούς λειτουργούς, αποστέλλοντας σχετικά ενημερωτικά σημειώματα σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, β) Να συνεπικουρεί τους Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης κατά την οργάνωση των επιμορφωτικών σεμιναρίων ειδικά για ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 3910/2011 (ΦΕΚ 11/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.