Νόμος 3689/08 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Σεμινάρια για τους Διδάσκοντες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διδάσκοντες και οι υπεύθυνοι της πρακτικής άσκησης, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών, παρακολουθούν ενημερωτικά σεμινάρια, που διοργανώνονται με φροντίδα του Διευθυντή Κατάρτισης και επαναλαμβάνονται κατ' έτος. Στα σεμινάρια αυτά αναπτύσσεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι μέθοδοι κατάρτισης, που εφαρμόζονται στη Σχολή, αξιολογείται το διδακτικό έργο του παρελθόντος, επισημαίνονται οι αναγκαίες βελτιώσεις και ανταλλάσσονται απόψεις σχετικά με τον τρόπο ή την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και με την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.

 

2. Για τον εμπλουτισμό των γνώσεων και της εκπαιδευτικής εμπειρίας των διδασκόντων και των υπευθύνων της πρακτικής άσκησης, η Σχολή μπορεί κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 του παρόντος νόμου να αποστέλλει ετησίως και εκ περιτροπής τρεις από αυτούς για την παρακολούθηση αντίστοιχων προγραμμάτων σε ομόλογους φορείς των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον ίδιο σκοπό, η Σχολή προσκαλεί πρόσωπα με διαπιστωμένη πείρα σε θέματα δικαστικής εκπαίδευσης σε ομόλογους φορείς της αλλοδαπής, προκειμένου να διδάξουν στα σεμινάρια, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.