Νόμος 3613/07 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις θεμάτων Δομών Κοινωνικής Μέριμνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία του άρθρου 26 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), για την εφαρμογή του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, σε όσους Δήμους υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων [Α] Π4Β/5814/1997 (ΦΕΚ 917/Β/1997), οίκοθεν Π1Γ/ΓΠ/62329/2003 (ΦΕΚ 925/Β/2003) και οίκοθεν Π1Γ/ΓΠ/69674/2005 (ΦΕΚ 932/Β/2005), παρατείνεται από τη λήξη της και μέχρι 31-08-2008. Το προσωπικό που απασχολείται στο παραπάνω πρόγραμμα θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του και υπό τους όρους των ανωτέρω σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας του προγράμματος.

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α/2006) εφαρμόζονται και στο προσωπικό του Προγράμματος Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.