Νόμος 3585/07 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Ειδική ευθύνη εξουσιαστή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο εξουσιαστής ζώων, πτηνών ή μελισσών που αναθέτει την επιτήρηση ή φύλαξη αυτών σε άλλον, εάν με αυτά τελέσθηκε αγροτικό αδίκημα τιμωρείται:

 

α. με κράτηση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο εφόσον τελούσε εν γνώσει ή μπορούσε να αποτρέψει την τέλεση του αδικήματος αυτού,

β. με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου ελαττωμένη κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον βαρύνεται με αμέλεια ως προς την εποπτεία των προσώπων στα οποία ανατέθηκε η επιτήρηση ή φύλαξη των ζώων ή πτηνών ή μελισσών ή ως προς την επιλογή τους ή εφόσον ανέθεσε την επιτήρηση ή φύλαξη σε άτομο ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών ή σωματικώς ή διανοητικά ακατάλληλο για την επιτήρηση ή φύλαξη των ζώων αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.